Pengendalian Biologis Serangga

Written By Lencir Kuning on Wednesday, January 2, 2013 | 9:57 PM

Pengendalian Biologis Serangga
Tujuan :
  1. Mengurangi atau menekan populasi organisme pengganggu serendah-rendahnya sehingga tidak berarti lagi dalam menimbulkan kerugian
  2. Menghindarkan kontak antara organisme pengganggu dan organisme berguna/budidaya/manusia
Penggolongan :
  1. Pengendalian alami (Natural control),
  2. Pengendalian buatan (Artificial / Applied control).
                          
Gunung, lautan, danau dan sungai yang luas merupakan rintangan penyebaran serangga, Ketinggian tertentu menyebabkan serangga tidak tahan hidup, Musim, cuaca panas, dingin, kering, tanah tandus,  angin besar, dan curah hujan tinggi. Burung, katak, cicak, binatang lain yang memangsa serangga. Penyakit serangga.

Berlangganan Artikel Kesmas Disini

 
berita unik